Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Oppegård Turlag

Det innkalles til årsmøte i Oppegård Turlag

Torsdag 15. mars 2018 kl. 18.00 i Kolbotnveien 22

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding for 2017
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes turlagets leder, Harald Bøhn, innen  15. februar. E-post:  harboeh@online.no

Årsmelding og innkomne forslag vil bli lagt ut på: oppegard.dntoslo.no 14 dager før årsmøtet.

--------------------------------------------------

Pause med servering av pizza.

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte hvor Ola Skarderud fra Oppegård kommune vil redegjøre for hovedtrekkene i «Temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv».