Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 27/8 2019

Forslag til endring av vedtekter finner du her.

Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem legges frem på møtet.